referens case

Jag anser att Myrspoven är mycket kompetenta och engagerade i de projekt vi har genomfört. Myrspovens teknologi är innovativ och ett naturligt steg framåt i den tekniska utvecklingen av våra fastigheter.

Det var lite oväntat, vi sparar inte bara energi, vi har också fått en förbättrad inomhusmiljö och lärt oss om fel och brister som vi inte tidigare var medvetna om när det gäller värmesystemet.

Jag tror på denna teknologi! Dessutom ser vi fram emot att delta i det kommande ADR-projektet om lastförflyttning i samarbete med energibolag.

Kristian KarlssonTechnical Director, Corem

Genom att använda AI-teknik har arbetet effektiviserats och operationer genomförs med bättre kontroll. Systemet kontrollerar, optimerar och analyserar fastigheterna i realtid med hjälp av algoritmer.

Arbetet har resulterat i goda effekter och resultat. Inomhusmiljön har förbättrats för lärare och elever och den miljöpåverkan har minskat. Det har också inneburit en kraftig minskning av antalet felrapporter, betydligt lägre elförbrukning och lägre kostnader.

Det finns stora möjligheter för andra fastighetsbolag att använda lösningen.

Mats CarlqvistProjektägare för SOLIDA på SISAB.
sv_SESvenska