Proptechföretaget Myrspoven ingår i fastighetsbolaget Hemsös strategiska satsning Den smarta fastigheten. Med hjälp av smart fastighetsteknologi och digitalisering ska man koppla upp alla sina fastigheter för att på distans möjliggöra analyser, optimering och
automatisering.

Hemsö förvaltar totalt 466 samhällsfastigheter i Europa, varav många äldreboenden och skolor. Under 2020 inleddes ett pilotprojekt med tre mål: Man ville ha ett bättre och jämnare inomhusklimat för boende och personal på sina äldreboenden, man ville bidra till en sänkt energianvändning, och dessutom ville man förändra sitt arbetssätt, med digitalisering, data och AI som drivkraft. 

En av lösningarna var Myrspovens AI plattform för fastighetsoptimering, tack vare sitt kombinerade fokus på inomhusklimat och energibesparing.

Stora mängder data förs löpande över från fastigheternas befintliga styrsystem till Myrspovens AI-plattform, som lär sig hur driften av byggnaderna kan optimeras för att nå bästa inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning. Därefter börjar lösningen autonomt att optimera styrsystemet. Varje fastighet styrs av en unik algoritm.

Hittills har lösningen skalats upp till 16 fastigheter.

Myrspovens AI-lösning gav ett bättre inomhusklimat
Ett resultat av den nya teknologin är ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna och dessutom en energibesparing.

– Vi arbetar med den här typen av teknik för att optimera våra fastigheters inomhusklimat, samtidigt som vi är sparsamma med energianvändningen i samhället, säger Fredrik Hörnsten.

Hemsös beräkningar visar hittills att energibesparingen som kan göras med hjälp av AI-plattformen är upp till 20 procent.

– Lösningen är enkel att skala upp och är därför optimal på stora fastighetsbestånd. Då ser man stora energibesparingar nästan omedelbart. Med dagens energipriser är ROI för att implementera lösningen så låg som 12-18 månader, förklarar Carl-Johan Fredman, Affärsutvecklare på Myrspoven.

 
sv_SESvenska