meet the team

Vi hjälper till att göra byggnader mer hållbara.

meet the team

Vi hjälper till att göra byggnader mer hållbara.

Lediga tjänster

meet the team

Vi hjälper till att göra byggnader mer hållbara.

Lediga tjänster

möt vår kollega

Astrid

Astrid började arbeta på Myrspoven som affärsutvecklare i november 2021. Redan från början har hon känt sig som hemma tack vare den familjära stämningen och möjligheten att påverka sitt arbete.

För mig är Myrspoven ett otroligt innovativt företag med många högt kompetenta och drivna personer inom alla våra verksamhetsområden. Här har både jag och mina kollegor en fantastisk möjlighet att påverka vårt arbete och även att påverka riktningen för de olika teamen. En härlig familjär atmosfär genomsyrar hela företagets kultur, vilket är otroligt viktigt för mig för att trivas inte bara med mitt arbete utan också med mina kollegor.

möt vår kollega

Astrid

Astrid started working at Myrspoven as a business developer in November 2021. From the start, she has felt at home thanks to the family-like presence and the opportunity to influence her work.

For me, Myrspoven is an incredibly innovative company that houses highly competent and driven people in all our areas of activity. Here all my colleagues and I have a great chance to influence their work and an excellent opportunity to influence the direction of the individual teams. A great family presence permeates the company’s whole culture, which is incredibly important for me to enjoy not only my work but all my colleagues.

Astrid Ålander
Customer Success Manager (CSM)
Sales team

"Människor står i centrum för vår företagskultur, vilket skapar en familjär och varm atmosfär."

Jag arbetar som affärsutvecklare/projektledare inom försäljningsteamet. Mina huvudsakliga ansvarsområden är att hantera vår befintliga kundportfölj och relaterade projekt. Det kan vara allmän projektledning i projekt som har pågått länge, eller att onboarda nya projekt från integration till fullskaliga projekt. Rollen passar mig otroligt bra då jag har möjligheten att utforma varje projekt baserat på vad som passar våra kunder bäst. Jag lär mig ständigt nya saker och får nya perspektiv och erfarenheter som möjliggör min utveckling i min roll.

“A great family presence permeates the company’s whole culture”

Astrid Ålander
Customer Success Manager (CSM)
Sales team

I work as a Business Developer/Project leader within the Sales team. My primary responsibilities involve managing our existing client portfolio and related projects. This can be general management in projects that have been running for a long time or onboarding new projects from integration to full-scale projects. The role suits me incredibly well as I have the opportunity to design each project based on what suits our customers the best. It’s very educational, and I’m constantly gaining new perspectives and experiences that allow me to develop in my role continually.

möt vår kollega

Carl-Johan

Att jobba på Myrspoven ger mig möjligheten att kombinera mitt intresse för energisystem och utveckling. Det är en stark anledning till varför jag trivs här.

Jag känner mig väldigt bekväm här på Myrspoven. Att arbeta med energisystem har länge varit något jag tycker om och särskilt viktigt idag med tanke på den nuvarande situationen. Utöver energisystem är jag också intresserad av utveckling (programmering) och här på Myrspoven får jag kombinera dessa två områden. Jag har roligt på jobbet samtidigt som jag bidrar till en bättre värld.

möt vår kollega

Carl-Johan

Att jobba på Myrspoven ger mig möjligheten att kombinera mitt intresse för energisystem och utveckling. Det är en stark anledning till varför jag trivs här.

Myrspoven is where I feel very comfortable. Working energy systems have long been something I like and, especially given the current situation, also something important. In addition to Energy Systems, I am also interested in development (programming), and I get to combine these two here at Myrspoven. I get to have a lot of fun at work while contributing to a better world.

Är tacksam att jag kan utmanas och ha det roligt på jobbet samtidigt som jag bidrar till en bättre värld.

Idag är jag en Energiingenjör och ansvarar för ett par projekt/produktområden. I mitt arbete hjälper jag säljteamet och driver projekt samtidigt som jag programmerar och genomför beräkningar. Detta kräver att jag är mycket mångsidig och arbetar i högt tempo - full fart framåt, precis som företaget. Antalet personer på Myrspoven har mer än fördubblats (januari 2023) sedan jag började i augusti 2021, och som scaleUp rör vi oss snabbt. De som arbetar här är snabbfotade och vi utgör ett sammansvetsat team. Mina kollegor är lättsamma, öppna och kompetenta, vilket bidrar till en mycket bra arbetsmiljö.

Carl-Johan Kokacka
Energiingenjör
Tech team

Är tacksam att jag kan utmanas och ha det roligt på jobbet samtidigt som jag bidrar till en bättre värld.

Carl-Johan Kokacka
Energiingenjör
Tech team

I am currently an Energy Engineer responsible for a couple of projects/product areas. In my work, I help sales and drive projects while also programming and doing calculations. This requires me to be very versatile and work at a high pace—full speed ahead, just like the company. The number of people in Myrspoven has more than doubled (January 2023) in number since I started in August 2021, and as scaleUp, we are moving fast. We who work are fast-footed and a close-knit team. My colleagues are easygoing, open, and competent, contributing to a very good working environment.

möt vår kollega

Amjad

In the last decade, the energy crisis has been in the spotlight with more and more focus on energy efficiency and especially energy saving measures in many different places to improve the climate and try to achieve these energy targets that have been set. För mig är,myrspoven just det. Ett sätt att vara en del av något större som arbetar mot denna specifika fråga och att veta att du är med och gör skillnad är otroligt givande.

Idag arbetar jag som energioptimeringsingenjör och är ansvarig för att hitta nya styrstrategier som kan tillämpas och anpassas i driften med hjälp av AI. Har även ett ansvar att säkerställa att dessa strategier förbättrar inomhusklimatet och energianvändningen i byggnader. Det jag gillar med min roll är att det alltid finns utrymme för utveckling och många utmaningar som gör mitt arbete givande, just eftersom mina uppgifter är varierade.

möt vår kollega

Amjad

In the last decade, the energy crisis has been in the spotlight with more and more focus on energy efficiency and especially energy saving measures in many different places to improve the climate and try to achieve these energy targets that have been set. För mig är,myrspoven just det. Ett sätt att vara en del av något större som arbetar mot denna specifika fråga och att veta att du är med och gör skillnad är otroligt givande.

Idag arbetar jag som energioptimeringsingenjör och är ansvarig för att hitta nya styrstrategier som kan tillämpas och anpassas i driften med hjälp av AI. Har även ett ansvar att säkerställa att dessa strategier förbättrar inomhusklimatet och energianvändningen i byggnader. Det jag gillar med min roll är att det alltid finns utrymme för utveckling och många utmaningar som gör mitt arbete givande, just eftersom mina uppgifter är varierade.

möt vår kollega

Amjad

Under det senaste decenniet har energikrisen blivit mer av en verklighet och allt större fokus riktas till energieffektivitet. Särskilt energibesparande åtgärder för att förbättra klimatet och försöka nå de energimål som nu har fastställts. För mig är,myrspoven just det. Ett sätt att vara en del av något större som arbetar mot denna specifika fråga och att veta att du är med och gör skillnad är otroligt givande.

Idag arbetar jag som energioptimeringsingenjör och är ansvarig för att hitta nya styrstrategier som kan tillämpas och anpassas i driften med hjälp av AI. Har även ett ansvar att säkerställa att dessa strategier förbättrar inomhusklimatet och energianvändningen i byggnader. Det jag gillar med min roll är att det alltid finns utrymme för utveckling och många utmaningar som gör mitt arbete givande, just eftersom mina uppgifter är varierade.

Amjad Aldris
Energioptimeringsingenjör
Operations team

Myrspoven’s work culture and environment are also worth mentioning, as this is something that makes me really enjoy my work. Everyone in the office is amazingly interacting with each other. If you are wondering about something, there is always help and a place to discuss things. There is flexibility and understanding, and you are responsible for your projects. That trust that I feel from colleagues and managers is something you shouldn’t take for granted and is something I genuinely appreciate.

“Everyone in the office is amazingly interacting with each other”

Last but not least, I want to mention my thoughts about the future. Myrspoven takes on a future-oriented mission while simultaneously being a perfect way for me to tackle the energy issue through energy efficiency in buildings.The whole segment of “AI” will continue to grow in the future, to say the least, in many industries. However, we are one of the few companies working on developing energy optimization in the real estate industry. I see great opportunities for future development as real estate automation using AI as a tool is still new and constantly developing.

Amjad Aldris
Energioptimeringsingenjör
Operations team

Myrspovens arbetskultur och arbetsmiljö är också värd att nämna, eftersom det, för mig är något som får mig att verkligen trivas med mitt arbete. Alla på kontoret har alltid en härlig jargong med varandra. Om du funderar på något finns det alltid hjälp eller plats att diskutera det. Det finns en flexibilitet och förståelse, samtidigt som du ges ansvar för dina projekt. Det förtroendet som jag känner från mina kollegor och chef är något man inte ska ta för givet, och är något jag verkligen uppskattar.

"Alla på kontoret har en härlig jargong och jag uppskattar att det är högt i tak"

I also want to mention my thoughts about the future. Myrspoven takes on a future-oriented mission while simultaneously being a perfect way for me to tackle the energy issue through energy efficiency in buildings.The whole segment of “AI” will continue to grow in the future, in many industries. However, we are one of the few AI companies working on developing energy optimization in the real estate industry. I see great opportunities for future development as real estate automation using AI as a tool is still new and constantly developing.

Amjad Aldris
Energioptimeringsingenjör
Operations team

Myrspoven’s work culture and environment are also worth mentioning, as this is something that makes me really enjoy my work. Everyone in the office is amazingly interacting with each other. If you are wondering about something, there is always help and a place to discuss things. There is flexibility and understanding, and you are responsible for your projects. That trust that I feel from colleagues and managers is something you shouldn’t take for granted and is something I genuinely appreciate.

“Everyone in the office is amazingly interacting with each other”

Last but not least, I want to mention my thoughts about the future. Myrspoven takes on a future-oriented mission while simultaneously being a perfect way for me to tackle the energy issue through energy efficiency in buildings.The whole segment of “AI” will continue to grow in the future, to say the least, in many industries. However, we are one of the few companies working on developing energy optimization in the real estate industry. I see great opportunities for future development as real estate automation using AI as a tool is still new and constantly developing.

möt vår kollega

Elias

För mig handlar kulturen på Myrspoven om förtroende. Med andra ord, ansvar och samarbete.

Myrspoven är ett företag fyllt med briljanta och passionerade människor med olika kompetenser och bakgrund. Alla arbetar hårt tillsammans mot vår gemensamma vision att förbättra klimatet genom att skapa en fantastisk AI-programvara för att effektivisera energianvändningen i byggnader.

möt vår kollega

Elias

For me, the culture at Myrspoven is all about trust (and therefore responsibility) and cooperation.

Myrspoven är ett företag fyllt med briljanta och passionerade människor med olika kompetenser och bakgrund. Alla arbetar hårt tillsammans mot vår gemensamma vision att förbättra klimatet genom att skapa en fantastisk AI-programvara för att effektivisera energianvändningen i byggnader.

"Att arbeta med komplexa problem utan tydliga lösningar innebär att samarbete är avgörande, och det är något vi gör väldigt bra"

Jag arbetar som machine learning ingenjör i AI-teamet här på Myrspoven. Det är en bred roll med uppgifter och ansvar som sträcker sig från AI-utveckling av modeller och algoritmer till att utveckla, skala och implementera dem i produktion. Den här rollen passar mig utmärkt eftersom den kombinerar mina största passioner: machine learning, som innebär att lösa komplexa problem genom att använda data, maskininlärning samt software engineeringvilket innebär att utveckla en skalbar och effektiv programvara. För mig handlar kulturen på Myrspoven om förtroende och därmed ansvar och samarbete. Vi i AI teamet har ett stort ansvar för att säkerställa att vi levererar samt att vi tar hänsyn till den större bilden av produkterna och vart de bör riktas. Att arbeta med komplexa problem utan att alltid ha tydliga lösningar innebär att samarbete är avgörande, och det är något vi är mycket bra på.

Elias Nehmé
Machine Learning Engineer
AI teamet

Elias Nehmé
Machine Learning Engineer
AI teamet

"Att arbeta med komplexa problem utan tydliga lösningar innebär att samarbete är avgörande, och det är något vi gör väldigt bra"

I work as a Machine Learning Engineer in the AI team here at myrspoven. It’s a broad role with tasks and responsibilities ranging from AI research/development of models and algorithms to developing, scaling, and deploying them in production. This role suits me greatly because it combines my biggest passions: machine learning (solving complex problems leveraging data and machine learning) and software engineering (developing scalable, clean, and efficient software).For me, the culture at Myrspoven is all about trust (and therefore responsibility) and cooperation. In the early stages, with not too large teams, we as members of the team have a greater responsibility for ensuring we deliver on our daily responsibilities, as well as for considering the bigger picture of the core product and where it should be heading. Working on complex problems without clear solutions also means that cooperation is key, and that’s something we do very well.