energioptimering i byggnader

med AI

+1000

Byggnader igång

20

Genomsnitligt energibesparning i en byggnad

energioptimering i byggnader
med AI

1027

Byggnader igång

20

Genomsnitligt energibesparning i en byggnad

varför finns vi?

Nästan 40 % av de globala koldioxidutsläppen kommer från byggnader, och vi arbetar för att minska dessa utsläpp.

 

Myrspovens lösningar arbetar för att byggnader ska förbruka mindre energi och för att de ska kunna förbruka energin när det är gynnsamt. Det sparar in på kostnader för fastighetsägaren, samtidigt som det är precis vad energisystemet som helhet behöver.

1%

myrspovens vision

 Vår vision är att globalt bidra till fastighetsbranschens minskning av koldioxidavtrycket från icke-förnybara kWh med 1 %

myrspoven’s 1% vision

 Vår vision är att globalt bidra till fastighetsbranschens minskning av koldioxidavtrycket från icke-förnybara kWh med 1 %

myrspoven – världens mest effektiva flyg

Den storslagna flygningen av Myrspoven: En lektion i energieffektivitet från naturen själv

Varför är vi uppkallade efter en fågeln?

När det gäller energieffektivitet är myrspoven (limosa lapponica), en av naturens största innovatörer och en stor inspiration för oss! Detta eftersom Myrspoven lyckas flyga cirka 13 000 kilometer utan att stanna, från Alaska ända till Oceanien, det längsta kända non-stop flyget i djurriket.

Myrspoven lyckas avsluta denna stora bana på mindre än 10 dagar, med en energiförbrukning på 2,2 kWh och visar en av naturens mest imponerande energieffektiva hanteringar som är kända för människan.

Longest Trip

Every winter, this little bird manages to fly roughly 11,000 kilometers nonstop from Alaska all the way to New Zealand, the longest known non-stop flight in the animal kingdom.

Myrspoven bird

The myrspoven manages to finish this large trajectory in less than 10 days, with an energy consumption of 2.2 kWh, displaying one of nature’s most impressive energy efficiency managements known to men.

QinetiQ Zephyr 7

The Zephyr 7 is a military grade aircraft. This airbus broke the official energy endurance world record after finishing a complete flight that lasted for a total of 336 hours, 22 minutes and 8 seconds. Nonetheless, its flight is still -11 500 % less energy efficient than a myrspoven.

Boeing 787-9 Dreamliner

The Boeing 787-9 Dreamliner is a commercial jet airliner engineered for energy efficiency, aiming for a 20% fuel burn reduction and being able to carry 200-300 passengers at the time. Still, its flight is -23 000 % less energy efficient than the flight of a myrspoven.

Longest Trip

Every winter, this little bird manages to fly roughly 11,000 kilometers nonstop from Alaska all the way to New Zealand, the longest known non-stop flight in the animal kingdom.

Myrspoven bird

The myrspoven manages to finish this large trajectory in less than 10 days, with an energy consumption of 2.2 kWh, displaying one of nature’s most impressive energy efficiency managements known to men.

våra kunder

Jag tycker att Myrspoven är mycket kompetenta och engagerade i de projekt vi har genomfört.
Myrspovens teknik är innovativ och ett naturligt steg framåt i den tekniska utvecklingen av våra fastigheter.

Lite oväntat sparar vi inte bara energi, vi har också fått ett förbättrat inomhusklimat och lärt oss om fel och svagheter som vi tidigare inte kände till när det gäller värmesystemet.

Jag tror på den här tekniken! Dessutom är vi extra glada över att delta i det kommande ADR-projektet om lastförskjutning i samarbete med energibolag.

Kristian KarlssonTechnical Director, Corem
sv_SESvenska