ADR Projekt

Automated Demand Response

Målet med ADR-projektet

Målet är att utveckla en allmängiltig, skalbar och ekonomiskt lönsam metod för fastigheter att effektivt bidra till den nödvändiga flexibiliteten som krävs för att det förnybara energisystemet ska kunna ta en mer central roll.

Målgrupp

Vi har samlat fastighets-, energi-, BMS- och IoT-företag tillsammans med universitet och forskningsinstitut för att delta i ADR Pilot-projektet. Vi letar alltid efter nya samarbetspartners. Du kan också gå med i ADR-projektet idag!

ADR Projektet

Automated Demand Response

The goals of the ADR project

To create a universal, scalable and cost-effective recipe for how properties effectively create the necessary flexibility that the renewable energy system requires to transition to a more protagonistic role.

Målgrupp

We have gathered real estate, utility, BMS and IoT companies, along with universities and research institutes, to participate on the ADR Pilot Project. We are always on the look for new collaborators. You can also join the ADR project today!

Lär dig mer om ADRGå med i pilotprojektet

Hur ADR projektet fungerar

1
BMS System

“Byggnader ansluts till Myrspovens skalbara system för kontinuerlig och autonom optimering av byggnader. Dessa byggnader ansluts sedan till den digitala handelsplattformen (nr.3).”

2
Datainsamling

“Insamling av dataset genererade från väderprognoser och energitariffer.”

3
ADR

En digital handelsplattform som autonomt hanterar handeln med energi genom att omvandla flexibilitetsbud från energibolagen till förändring av energiproduktion eller -konsumtion genom signaler till fastighetsägarnas styrsystem.

4
Energibolag

Energiföretag anslutna till den digitala handelsplattformen (se nr 3).

Hur ADR projektet fungerar

BMS System

Byggnader ansluts till Myrspovens skalbara system för kontinuerlig och autonom optimering av byggnader. Dessa byggnader ansluts sedan till den digitala handelsplattformen (nr.3).

Datainsamling

Insamling av dataset genererade från väderprognoser och energitariffer.

ADR

En digital handelsplattform som autonomt hanterar handeln med energi genom att omvandla flexibilitetsbud från energibolagen till förändring av energiproduktion eller -konsumtion genom signaler till fastighetsägarnas styrsystem.

Energibolag

Energiföretag anslutna till den digitala handelsplattformen (se nr 3)

ett pilotprojekt om lastförskjutning baserat på AI-teknik

Vad är det?

Då förnybar energi ersätter fossilenergi inom energisystemet ökar behovet av mer dynamiska energianvändare. Myrspoven driver ADR-utvecklingsprojektet med syftet att utforska möjligheterna att använda vår teknologi som plattform för lastförflyttning av energi. Lastförflyttning är en process som omprogrammerar energianvändning för att bibehålla en jämn efterfrågan och undvika effekttoppar.

Vad vi kan hjälpa er uppnå

I praktiken innebär detta att byggnaderna som är anslutna till Myrspovens automatiserade system kollektivt svarar på energisystemets behov av lastförskjutning. Möjligheterna till flexibilitet skapar stora ekonomiska värden. Men ännu viktigare är att det också möjliggör en energimix med en betydligt större andel förnybar energi.

Vårt mission

ADR-projektet utgör en viktig pusselbit när det gäller uppfyllandet av målet på 1 %.

Myrspovens skalbara AI, som möjliggör kontroll av stora antal fastigheter, skapar mer dynamiska energianvändare vilket i sin tur påverkar energisystemet på ett positivt sätt.

Myrspoven har initierat ett fullskaligt pilotprojekt med fastighets- och IoT-företag, tillsammans med universitet och forskningsinstitut. Fastigheterna inom detta pilotprojekt kommer att ges möjlighet att aktivt svara på uppmaningar till energilastfördelning för att möta energisystemets behov.

Den huvudsakliga drivkraften bakom pilotprojektet är att utveckla en universell och skalbar metod för hur fastigheter kan bidra till utvecklingen av förnybara energisystem.

ADR projekt tidslinje

Företag som medverkar

Gå med i ADR-projektet

Var en del av lösningen

Vi letar för närvarande efter ytterligare fastighets- och energibolag som vill delta i ADR-projektet. Representerar du ett fastighets- eller elbolag som är intresserat av att delta? Kontakta oss!