Familjebostäder har haft som mål att digitalisera och fortsatt arbeta mot “smarta hem”. Familjebostäder efterfrågade något som, ur ett digitaliseringsperspektiv, skulle kunna ta dem till nästa nivå när det kommer till effektivisering. Det visade sig att det tillkom flertalet nyttor ur projektet med bl.a. automatiserade arbetsuppgifter på driftsidan genom arbete i Myrspovens portal. Den största vinsten med projektet är dess uppnpdda energibesparingar och möjligheten att tangera stadens mål enligt utsatt energiplan.

Teknisk information

Byggnaden i projektet med sina 8 000 kvm innehåller 61 lägenheter. Inomhusklimatet var på förhand svårt att optimera och det var tidigare en relativt hög felanmälningsgrad från hyresgästerna, när det kom till inomhusklimatet. Byggnaden är utrustat med självdragssystem och en värmekrets mot radiatorer i undercentralen. Tidigare styrstrategi var en kurva med sex brytpunkter som driften själva var tvungna att optimera manuellt. Byggnaden hade sedan tidigare installerade sensorer i varje lägenhet. Varje lägenhet har en sensor (som mäter operativ temperatur), placerad i hallen för att undvika att bli påverkad av solinstrålning m.m.

Sammanfattning

Myrspoven har bidragit med fördelar såsom kostnadsbesparing, mindre klimatrelaterad felanmälan och minskade koldioxidutsläpp. Resultatet förväntas samtidigt bli ännu bättre över tid, i takt med att Myrspovens AI lär känna byggnaden bättre. Fastighetsägaren är nöjd och har valt att implementera Myrspoven i flera byggnader efter projektet.

11 % minskad energiförbrukning

4 ton lägre koldioxidutsläpp

Kostnadsbesparing

en_USEnglish