(in Swedish)

Bakgrund till samarbetet

Under våren 2018 startade SISAB ett pilotprojekt om tre byggnader tillsammans med Myrspoven och Schneider Electric med målet att styra inomhusklimatet och energianvändningen i SISAB:s fastigheter via artificiell intelligens (AI) med arbetsnamnet SOLIDA. AI plattformen använder fastighetens sensorer (temperatur och CO2) för att skapa modeller och med genom att skicka ny data tillbaka till fastigheten styra inomhusklimatet efter bästa förutsättning för fastigheten i energi-, miljö- och klimathänseende.

Det fanns en tröghet med att styra i realtid och AI-projektet SOLIDA startades med syftet att söka efter teknik som tillåter att styra regleringen på ett smartare sätt. AI plattformen startade som pilot i början av 2018 och i januari 2020, efter lyckade resultat driftsattes systemet i 78 st skolor på över 360 000 kvadratmeter. Idag samlas över en miljon värden dagligen från byggnadernas temperaturmätare och CO2-sensorer.

Utmaningar i projektet

I pilotprojektet stötte vi på flertalet problem, främst kopplat till att tekniken var delvis omogen och ny. Med tiden har samarbete utvecklats och tekniken och dess styrningen blivit till ett kraftfullt verktyg för driften. Lov och ledighetsveckor var till en början en svår tidsaspekt som försvårat modellernas prediktionsförmåga men med tiden har systemet lärt sig att inkludera regionsanpassade kalenderdagar.

Styrning av byggnaden med Myrspoven AI

Utan att ha installerat ny teknisk hårdvara läser Myrspoven AI idag in över en miljon signaler i timmen till SOLIDA. Var 15e minut skickar Myrspoven nya beräknade styrsignaler tillbaka till respektive byggnad genom SOLIDA. Beräkningar sker baserat på grundinställda förutsättningarna som driftpersonal för byggnaden sätter som regelverk för AI-styrningen. I praktiken innebär det dels att AI:ns frihetgrad för specifika variabler, såsom inblåsnings- och framledningstemperaturer med mera ställs in. Samt gränsvärden för att vad som är att betrakta som ett gott inomhusklimat avseende temperatur och koldioxidnivåer.

För Myrspoven och SISAB är arbetsmiljön för lärare och elever det allra viktigaste. Under perioden med Myrspovens AI implementerad har kontinuerliga justeringar gjorts för att öka komfortnivån inomhus. Löpande har flera stora styrstrategisförändringar gjorts per automatik vilket har lett till en ökad inomhustemperatur på 1° över det totala projektets kvadratmeter. Samtidigt har även strategierna lyckats spara 4% på energianvändningen för värme under samma period.

Sammanfattning

Med över 350 miljoner inlästa datapunkter har Myrspoven bidragit med fördelar såsom kostnadsbesparing, mindre klimatrelaterad felanmälan och minskade koldioxidutsläpp. Arbetet tillsammans med SISAB och Schneider Electric fortsätter att utvecklas med nya smarta funktioner och tjänster för att förbättra byggnadernas klimatpåverkan och hyresgästkomforten.

5 400 000 SEK årlig kostnadsbesparing
1 460 ton CO2 reducering per år

en_USEnglish