Nästan 40 procent av de globala CO2- utsläppen kommer från fastigheter, vilket gör ett avsevärt avtryck på klimatet. Därför har myrspoven tagit fram smarta tjänster som använder artificiell intelligens för att minimera både kostnader och energianvändning.

Det svenska impactbolaget Myrspoven grundades 2017, och optimerar idag värme- kyl- och ventilationssystem i över tusen byggnader helt digitalt, vilket för dem världsledande.
– Vår kärnprodukt myCoreAI fungerar som ett verktyg för att hjälpa driftorganisationer att prioritera deras uppgifter till där de verkligen gör skillnad. genom att utgå från historisk data justerar sig algoritmen kontinuerligt för att optimera energianvändningen i fastigheten. Fastigheten optimeras dygnet runt, året om vilket ger en större besparing och bättre klimatanpassning, förklarar Tobias Björk Andersson, Head of Business Development på Myrspoven.

Det digitala systemet kräver ingen hårdvara, utan kopplar med enkelhet upp sig mot existerande system i byggnaden, viket också gör det enkelt för myrspovens kunder att arbeta skalbart med hela fastighetsbeståndet. Corem, en samarbetspartner, kommer under 2023 addera tjänsterna myCoreAI och myLoadShift, som adderar optimering baserat på elkostnad, till ytterligare 140 000 kvm i sitt fastighetsbestånd, utöver de redan 200 000 kvm som idag utrustats med myCoreAI.
– Med tjänsterna får vi kontroll över ventilation, kyla, el och värmeanvändning, vilket underlättar vår strävan att optimera energianvändningen. Att styra fastigheter med AI är en del av framtiden och vi ser en oerhörd potential i att fortsätta utvecklingen tillsammans med Myrspoven, berättar Kristian Karlsson, teknisk chef på Corem Property Group.

Idag används myCoreAI i Corems fastigheter i Stockholm, Malmö och Mälardalen.
– Hittills uppskattar vi besparingar på uppemot 15-20 procent i vår energianvändning, vilket är en fantastisk utdelning på denna investering, avslutar Kristian Karlsson.

Läs mer på myrspoven.com
Läs hela upplagan om morgondagens fastigheter #1 – Mars 2023

2023. “ny teknik minskar utsläpp i fastighetsbranschen” Svenska dagbladet – morgondagens fastigheter #1. 6 mars s.29. https://issuu.com/human-performance/docs/morgondagensfastigheter_issuu_c9b431a2222e9d/28 (Hämtad 2023-03-20)

en_USEnglish