Rejält minskad energianvändning, bättre inomhusklimat och lägre kostnader. Vinsterna är tydliga när fastighetsbolaget Revelop satsar på energioptimering med hjälp av AI i hela sitt bestånd.

Tekniken är utvecklad av det svenska proptechbolaget Myrspoven. Att Revelop väljer att satsa på AI för att spara energi och minska klimatpåverkan är ett naturligt steg i företagets utveckling. Bolaget har en utpräglad hållbarhetsstrategi, som genomsyrar deras organisation och deras fastigheter.

– Vi köper kommersiella fastigheter där vi ser möjligheter att utveckla byggnaden på ett hållbart sätt. Genom vårt ägande ska fastigheten förvandlas från brun till grön, säger Mathias Björkman, chef aktiv förvaltning på Revelop.

– En viktig del i denna omställning är att vi redan i ett initialt skede satsar på teknik som leder till energieffektiviseringar, säger Mathias Björkman vidare. Bolaget har majoriteten av sitt fastighetsbestånd i Stockholm, men har under senare tid förvärvat flera fastigheter i Göteborg och Malmö, vilka man ser som viktiga tillväxtmarknader. Först ut med AI är den nyligen förvärvade fastigheten Hisinge hus i Göteborg, där tekniken installerades i somras. Nu kommer man successivt att implementera tekniken i resterande fastighetsbestånd.

– Jag har följt utvecklingen inom AI under flera år och att vi genomför denna satsning just nu är för att vi ser att tekniken är mogen och fungerar. Det sammanfaller dessutom väldigt väl med vår nya investeringsfond, där vi har en hög transaktionstakt och har köpt stora bestånd i Göteborg och Malmö, säger Calle Henriksson, tekniskt ansvarig på Revelop och fortsätter:

– Vi ser en stor potential med AI och räknar med en energibesparing på upp till 45 procent. Det är väldigt mycket sett till pengar, men också i minskade utsläpp. Det innebär också att vi kan miljöcertifiera våra fastigheter. Det som gör att det går att spara så mycket energi beror på att AI-tekniken är snabb på att reagera på förändringar och hålla en jämn nivå på energianvändning och ventilationsflöden. Traditionellt utgår styrsystem i fastigheter från den utomhustemperatur som är just nu. Med Myrspovens AI-teknik används sensorer för att även få värde på inneklimatet, brukarbeteende och koldioxidhalter. Styrningen sker med nya värden var femtonde minut. Allt sker med automatik och autonomt, men med möjlighet för ändringar som inom 15 minuter justeras av AI-tekniken. I beräkningarna ingår också att förstå trögheten i huset.

– Vår teknik innebär en avancerad behovsstyrning som både är reaktiv och prediktiv. Idag kan vi göra prediktioner på cirka 4-5 timmar framåt beroende på byggnad, men vi kommer att släppa en ny version som klarar av att hantera dygnsprediktioner. Det gör att vi får bättre styrning av fjärrvärmens dygnsbaserade effekttariffer, säger Tobias Björk Andersson, affärsutvecklare på Myrspoven. För Myrspoven innebär Revelops satsning en kvalitetsstämpel på att produkten passar fastighetsägare med en tydlig ambition att optimera sin energianvändning.

– Revelop har, precis som Myrspoven, en tydlig vilja att vara med i omställning till hållbara fastigheter. Det känns extra roligt att arbeta med kunder som är öppna för ny teknik och som dessutom är beredda att skala upp den, för att göra ännu större nytta, säger Tobias Björk Andersson.

Fastigheten Eken

Kontaktuppgifter: 

Mathias Björkman 
mathias.bjorkman@revelop.se

Calle Henriksson 
calle.henriksson@revelop.se

Tobias Björk Andersson
tobias.bjork@myrspoven.se
+46701462129

en_USEnglish