Novi Real Estate installerar AI för driftoptimering i 21 av sina fastigheter. Leverantör är Myrspoven.

– Novis pilotprojekt i Göteborg har gett en tydlig energibesparing. Att de nu väljer att utöka vår
teknik till en större del av sitt bestånd är ett bra kvalitetskvitto på detta, säger Tobias Björk
Andersson, affärsutvecklare på Myrspoven.


Novi Real Estate är en fastighetsförvaltare som tydligt förknippas med nytänkande och som ofta
använder ny teknik. Allt för att optimera fastigheterna som de förvaltar. Samtidigt är hållbarhet en
tydlig röd tråd i all deras verksamhet och där FN:s globala hållbarhetsmål ”Hållbar energi för alla” är
ett av företagets mål. Bolaget är också rankat av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
som en av de ledande i fastighetssektorn vad gäller hållbarhet.

En av Novi Real Estates målsättningar är att deras fastigheter ska ha 20 procent lägre
energiförbrukning och växthusgasutsläpp till 2022 jämfört med 2017. För att nå dit är satsningen på
AI viktig.

– Novi vill vara med och driva utvecklingen kring digitalisering och hållbarhet framåt och även på ett kostnadsmedvetet och smart sätt. Det känns därför extra roligt att de väljer vår lösning för att driftoptimera sina fastigheter, säger Tobias Björk Andersson.

– Vårt bolag startade 2016 i en digital era. För oss hänger därför hållbarhet och digitalisering väl ihop. Att använda mjukvara med AI för att driftoptimera våra fastigheter i realtid känns därför som ett naturligt steg, säger Henrik Forsberg, teknik- och projektchef på Novi Real Estate.

Redan 2017 påbörjade Novi Real Estate ett pilotprojekt med Myrspovens teknik i en kommersiell fastighet Göteborg.

– Vi såg att det snabbt kan ge stora besparingar i såväl driftkostnad som energiåtgång. Och ju fler
parametrar som analyseras, desto smartare blir systemet, säger Henrik Forsberg.

Under sommaren och hösten har Novi Real Estate installerat tekniken i ytterligare 21 fastigheter som
huvudsakligen innehåller kontor och handel. I några fastigheter finns även hyreslägenheter. Den
kommande vintersäsongen blir den första uppvärmningssäsongen som Novi Real Estate kommer att
använda AI-tekniken i så stora delar av sitt bestånd.

– Det är just kring uppvärmning som vi ser att det finns störst potential att spara energi. AI leder
dessutom – genom sin smarta styrning – till ett jämnare och bättre inomhusklimat och den minskade
energianvändningen leder till lägre miljöpåverkan. Det är en positiv effekt för oss, hyresgästerna och
fastighetsägaren, så en riktig vinn-vinn situation, säger Henrik Forsberg.

en_USEnglish